دانلود آهنگ اصلا آشوب به پا کن خدای منم صدا کن رامین تجنگی

اهنگ اصلا آشوب به پا کن خدای منم صدا کن

دانلود آهنگ جدید اصلا آشوب به پا کن خدای منم صدا کن رامین تجنگی

Download Music Ramin TajangiAshob Be Pa Kon

دانلود آهنگ اصلا آشوب به پا کن خدای منم صدا کن رامین تجنگی

دانلود آهنگ اصلا آشوب به پا کن خدای منم صدا کن رامین تجنگی با لینک مستقیم و پخش آنلاین

خانه » رامین تجنگی » دانلود آهنگ اصلا آشوب به پا کن خدای منم صدا کن رامین تجنگی

تلگرام فضا 2 موزیک اینستاگرام فضا 2 موزیک

پخش آنلاین آهنگ

دانلود آهنگ های رامین تجنگی

موزیک پیشنهادی دانلود آهنگ رامین تجنگی طالعدانلود آهنگ رامین تجنگی طالع

متن آهنگ اصلا آشوب به پا کن خدای منم صدا کن رامین تجنگی

─────────────────────

زﺧﻢ ﻗﻠﺒﻢ ﻫﻨﻮز داﻏﺎﻧﻪ دﻳﻮاﻧﻪ

ﺧﻮن رﮔﺎم روی در و دﻳﻮار ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه

ﻧﺪه ﻓﺎز ﺑﺪ ﻣﻐﺰم داده رد

ﺑﻴﺎ ﺟﻨﺎزﻣﻪ ﺑﺒﺮ از اﻳﻦ اﺗﺎق ﺳﺮد

ﺳﺎﺑﻘﻪ داری ﺑﺎﺷﻤﺎن ﺗﺎ ﻣﻜﻨﻪ

ﻣﺚ ﺳﻴﮕﺎر ﻧﺦ ﺑﻪ ﻧﺦ دﻧﻴﺎﻣﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻜﻨﻪ

ﺑﺎﺷﻢ ﻛﻨﺘﺎﻛﻪ ﻳﻪ ﺑﻰ اﺣﺴﺎﺳﻪ

ﻫﻤﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻦ ﺗﺨﺺ و ﻟﺠﺒﺎزه

ﺑﮕﻮ ﻫﻤﺶ دارم ﺧﻮاب ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﺟﻨﮓ و دﻋﻮا ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ

ﺧﻤﺎری داره ﭼﺸﺎت ﻋﺰﻳﺰم ﻛﺎﻓﺮم ﻛﺮدی اﻧﮕﺎر ﺑﻰ دﻳﻨﻢ

اﺻﻠﺎ آﺷﻮب ﺑﻪ ﭘﺎ ﻛﻮ ﺧﺪای ﻣﻨﻢ ﺻﺪا ﻛﻮ

اﺻﻠﺎ ﺑﻴﺨﻴﺎل ﺑﺮو ﺗﻮ ای ﺣﺎﻟﻪ رﻫﺎم ﻛﻮ

ﺟﺎن ﭼﺸﺎت دﻳﻮاﻧﻪ ﺑﺎزﻳﺎت ﺑﺪ ﺷﺮی دﺳﻢ داد

ﺑﮕﻮ ﻫﻤﺶ دارم ﺧﻮاب ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﺟﻨﮓ و دﻋﻮا ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ

ﺧﻤﺎری داره ﭼﺸﺎت ﻋﺰﻳﺰم ﻛﺎﻓﺮم ﻛﺮدی اﻧﮕﺎر ﺑﻰ دﻳﻨﻢ

ﺑﺎزم دردﺳﺮ ﻣﻪ ﺑﺪ ﺳﮓ ﻣﺴﻢ

ﻣﻨﻪ ﺑﻰ اﻋﺼﺎب از ﻫﻤﻪ زﺧﻤﻰ ﺗﺮم

ﺗﻮ ﺧﺪا ﺑﻮدی ﻧﺪﻳﺪی ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺎل و ﭘﺮم

─────────────────────

آهنگ اصلا آشوب به پا کن خدای منم صدا کن رامین تجنگی

ارسال نظر شما در مورد آهنگ

0 نظر
نظری برای این آهنگ ارسال نشده، شما اولین نظر باشید