دانلود آهنگ دختر مامانی خوشگل و خوشتیپ کودکانه روز دختر

اهنگ دختر مامانی خوشگل و خوشتیپ کودکانه روز دختر

دانلود آهنگ جدید دختر مامانی خوشگل و خوشتیپ کودکانه روز دختر

Download Music Unknown ArtistDokhtare Mamani

دانلود آهنگ دختر مامانی خوشگل و خوشتیپ کودکانه روز دختر

دانلود آهنگ دختر مامانی خوشگل و خوشتیپ کودکانه روز دختر با لینک مستقیم و پخش آنلاین

خانه » دانلود آهنگ دختر مامانی خوشگل و خوشتیپ کودکانه روز دختر

تلگرام فضا 2 موزیک اینستاگرام فضا 2 موزیک

پخش آنلاین آهنگ

متن آهنگ دختر مامانی خوشگل و خوشتیپ کودکانه روز دختر

─────────────────────

دﺧﺘﺮﻣﻮ ﺧﻮﺷﮕﻠﻢ ﺣﺴﺎس و ﻧﺎزک دﻟم

ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻣﺎن و ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻴﺴﻮ ﻛﻤﻨﺪه ﻣﻮﻫﺎم

ﺧﻨﺪون ﺷﺎد و ﺧﻮش رو ﺧﺸﮕﻠﻪ ﭼﺸﻢ و اﺑﺮوم

ﮔﻮﻟﻪ ﻧﻤﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﺸﻖ ﻋﺮوﺳﻜﻢ ﻣﻦ

دﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ ﺳﻮﮔﻠﻰ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﻳﻜﻰ ﻳﺪوﻧﻢ

دﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ ﺳﻮﮔﻠﻰ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﭼﺮاغ ﺧﻮﻧﻢ ﻳﻜﻰ ﻳﺪوﻧﻢ

ﻇﺮﻳﻔﻢ و ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺜﻞ ﻧﮕﻴﻦ اﻟﻤﺎس

ﮔﻮﺷﻮاره زرﻳﻦ دارم داﻣﻦ ﭼﻴﻦ ﭼﻴﻦ دارم

ﺧﻮش ﻗﺪ و ﺑﺎﻟﺎ و ﺷﻴﮏ ﻧﻘﻠﻰ و ﺧﺎﻧﻢ ﻛﻮﭼﻴﮏ

ﺑﺎ ﻛﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪ دارم اروم ﻣﻴﺮم ﭼﻴﮏ و ﭼﻴﮏ

دﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ ﺳﻮﮔﻠﻰ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﻳﻜﻰ ﻳﺪوﻧﻢ

دﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ ﺳﻮﮔﻠﻰ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﭼﺮاغ ﺧﻮﻧﻢ ﻳﻜﻰ ﻳﺪوﻧﻢ

دﺧﺘﺮﻣﻮ ﺧﻮﺷﮕﻠﻢ ﺣﺴﺎس و ﻧﺎزک دﻟﻢ

دﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ ﺳﻮﮔﻠﻰ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﻳﻜﻰ ﻳﺪوﻧﻢ

دﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ ﺳﻮﮔﻠﻰ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﭼﺮاغ ﺧﻮﻧﻢ ﻳﻜﻰ ﻳﺪوﻧﻢ

─────────────────────

آهنگ دختر مامانی خوشگل و خوشتیپ کودکانه روز دختر

ارسال نظر شما در مورد آهنگ

0 نظر
نظری برای این آهنگ ارسال نشده، شما اولین نظر باشید