دانلود آهنگ هرکی دختر داره جاش وسط بهشت ریمیکس

اهنگ هرکی دختر داره جاش وسط بهشت

دانلود آهنگ جدید هرکی دختر داره جاش وسط بهشت ریمیکس

Download Music Unknown ArtistHarki Dokhtar Dare

دانلود آهنگ هرکی دختر داره جاش وسط بهشت ریمیکس

دانلود آهنگ هرکی دختر داره جاش وسط بهشت ریمیکس با لینک مستقیم و پخش آنلاین

خانه » دانلود آهنگ هرکی دختر داره جاش وسط بهشت ریمیکس

تلگرام فضا 2 موزیک اینستاگرام فضا 2 موزیک

پخش آنلاین آهنگ

متن آهنگ هرکی دختر داره جاش وسط بهشت ریمیکس

─────────────────────

روﻳﻪ ﭘﻴﺸﻮﻧﻴﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺮﻛﻰ دﺧﺘﺮ داره ﺟﺎش وﺳﻄﻪ ﺑﻬﺸﺘﻪ

از آﺳﻤﻮن ﻣﻴﺒﺎره درو ﻃﻠﺎ و ﮔﻮﻫﺮ زرو ﺳﻴﻤﻮ ﻧﻘﺮه وﻗﺘﻰ ﻣﻴﺨﻨﺪه دﺧﺘﺮ

ﻳﻜﻰ ﻳﺪوﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﭼﺮاﻏﻪ ﺧﻮﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﮔﻠﺎﺑﺘﻮﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺎه آﺳﻤﻮﻧﻪ دﺧﺘﺮ

ﻗﻨﺪو ﻧﺒﺎﺗﻪ دﺧﺘﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻫﺎﺗﻪ دﺧﺘﺮ اﺳﻢ ﻗﺸﻨﮕﻮ ﻧﺎزش ورد ﻟﺒﺎﺗﻪ دختر

ﺗﻮ ﺷﺒﺎﻳﻪ ﺗﺎرﻳﮏ ﻣﺎه و ﺳﺘﺎره دﺧﺘﺮ ﻛﻮﭼﻴﻜﻮ ﺑﺰرﮔﺶ ﻓﺮﻗﻰ ﻧﺪاره دﺧﺘﺮ

دﺧﺘﺮ ﻛﻮه ﻧﻤﮏ دﺧﺘﺮ ﻋﺰﻳﺰه ﭼﺸﻤﺎﺷﻮ ﻣﻴﺒﻨﺪه ﻣﻴﺨﻨﺪه رﻳﺰه رﻳﺰه

─────────────────────

آهنگ هرکی دختر داره جاش وسط بهشت ریمیکس

ارسال نظر شما در مورد آهنگ

0 نظر
نظری برای این آهنگ ارسال نشده، شما اولین نظر باشید