دانلود آهنگ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺗﻮ دﻳﺪی ﭼﻪ ﭘﻴﺮ ﺷﺪم مهدی شریفی

اهنگ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺗﻮ دﻳﺪی ﭼﻪ ﭘﻴﺮ ﺷﺪم

دانلود آهنگ جدید ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺗﻮ دﻳﺪی ﭼﻪ ﭘﻴﺮ ﺷﺪم زود ﺑﺎﻟﺎی درﺑﻨﻴﺎش ﺷﺪم ﺷﺮﺷﻮب مهدی شریفی

Download Music Mehdi SharifiKabotar 2

دانلود آهنگ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺗﻮ دﻳﺪی ﭼﻪ ﭘﻴﺮ ﺷﺪم مهدی شریفی

دانلود آهنگ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺗﻮ دﻳﺪی ﭼﻪ ﭘﻴﺮ ﺷﺪم مهدی شریفی با لینک مستقیم و پخش آنلاین

خانه » دانلود آهنگ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺗﻮ دﻳﺪی ﭼﻪ ﭘﻴﺮ ﺷﺪم مهدی شریفی

تلگرام فضا 2 موزیک اینستاگرام فضا 2 موزیک

پخش آنلاین آهنگ

متن آهنگ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺗﻮ دﻳﺪی ﭼﻪ ﭘﻴﺮ ﺷﺪم مهدی شریفی

─────────────────────

ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺗﻮ دﻳﺪی ﭼﻪ ﭘﻴﺮ ﺷﺪم زود ﺑﺎﻟﺎی درﺑﻨﻴﺎش ﺷﺪم ﺷﺮﺷﻮب

از او ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﻳﻪ ﺧﻮﺷﻰ ﻧﺪﻳﺪم رو ای ﺑﺎغ ﺧﺪا ﮔﻠﻰ ﻧﭽﻴﺪم

ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻦ درﻳﺎی ﻧﮕﺎت ﺑﻮدم وﻛﻴﻞ ﺑﻨﺪه زﻧﺪان ﭼﺸﺎت ﺑﻮدم

─────────────────────

آهنگ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺗﻮ دﻳﺪی ﭼﻪ ﭘﻴﺮ ﺷﺪم مهدی شریفی

ارسال نظر شما در مورد آهنگ

0 نظر
نظری برای این آهنگ ارسال نشده، شما اولین نظر باشید